Monday, January 23, 2012

34th Sketchcrawl


1 comment:

Swasky said...

M'ha agradat molt la sèrie, Aleix. I t¡ho torno a dir el colors també m'agraden molt.