Wednesday, April 25, 2012

35è Sketchcrawl a Vic

La primera vegada que vàrem anar del grup de Barcelona a Vic jo m'ho vaig perdre. No m'enrecordo per què. Aquesta vegada només he pogut dibuixar poc, però l'ambient que hi havia ha estat genial. Gràcies, Ferran (Blancafort)!

La primera vez que fuimos del grupo de Barcelona a Vic yo me lo perdí. No me acuerdo por qué. Esta vez sólo he podido dibujar poco, pero el ambiente que había ha sido genial. ¡Gracias, Ferran (Blancafort)


Vaig decidir agafar el tren. És el millor mitjà de transport per gaudir d'un viatge, sol o acompanyat. En aquest cas ho vaig fer de la Mercè. El fet és que com que sabia que com sempre em passa en els Sketchcrawl parlo més que dibuixo, vaig fer el meu primer esboç de seguida: un semàfor pels trens.

Decidí tomar el tren. Es el mejor medio de transporte para disfrutar de un viaje, solo o acompañado. En este caso lo hice de la Mercè. El hecho es que como sabía que como siempre me pasa en los Sketchcrawl hablo más que dibujo, hice mi primer esbozo de inmediato: un semáforo para los trenes.


En la següent mostra de la doble pàgina podeu veure com d'interessant pot arribar a ser només un carrer. De fet es podria dedicar un matí d'un Sketchcrawl al carrer i les antigues fàbriques que hi trobem aquí. La història és genial i en Josep Maria ens la va explicar. Ell treballa dins del ram per aquesta raó la coneix de bona tinta. El carrer és el d'Adoberies que eren les fàbriques que manipulaven les pells, les netejaven i les assecaven. Els edificis els van construir a una banda del riu Mèder (els vilatans el deien Merder, ja us podeu imaginar perquè) i a l'altra banda hi havia una fàbrica que feia productes amb la matèria prima que produien les adoberies. Molt i molt interessant. Ja sabeu, aprofiteu i visiteu Vic.

En la siguiente muestra de la doble página podéis ver lo interesante puede llegar a ser sólo una calle. De hecho se podría dedicar una mañana de un Sketchcrawl a la calle y las antiguas fábricas que encontramos aquí. La historia es genial y Josep María nos la contó. Él trabaja dentro del ramo por esta razón la conoce de buena tinta. La calle es la de las Tenerías que eran las fábricas que manipulaban las pieles, las limpiaban y las secaban. Los edificios los construyeron a un lado del río Mèder, los lugareños le llamaban "Merder" ("Mierda"), ya os podéis imaginar por qué, y al otro lado había una fábrica que hacía productos con la materia prima que producían las tenerías (ya no està). Muy y muy interesante. Ya sabéis, aprovechad y visitad Vic.

No comments: